Mihail Băț


CONTACT

mb_usm@yahoo.comORDCID number: https://orcid.org/0000-0001-6642-2888
BIO

Mihail Băț is PhD researcher and lecturer at Moldova State University. His doctoral thesis focused on the study of the communities from the Midlle Dniester Region in the XIIth-3rd centuries BC (supervision Prof. Aurel Zanoci). Current projects focus on Iron Age archaeology, geoarchaeology, geophysics, GIS and landscape archaeology. He participated at numerous national and international scientific conferences. Author and co-author of more than 50 scientific publications, including a monograph.

SELECTED PUBLICATIONS

  • Niculiţă I., Zanoci A., Băţ M. (2016): Evoluția habitatului din microzona Saharna în epoca fierului/Evolution of the habitat in the Saharna microregion in the Iron Age, Chişinău, 464 p.
  • Zanoci A., Băț M. (2017): The specific features of the Getic fortifications in the Middle Dniester region (the Saharna and Horodişte-Ţipova micro-zones). In: Plural Vol. V, no. 2, 6-31. 
  • Băț M., Asăndulesei A. (2018): Siturile din epoca fierului din microzona Saharna: GIS și analiză spațială / Iron Age sites in the Saharna microzone: GIS and Spatial Analysis. In: (Eds. A. Zanoci, M. Băț, S.-C. Ailincăi) Cercetări interdisciplinare la siturile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean. Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna (Saharna, 13-16 iulie 2017) / Interdisciplinary research at Iron Age sites in the Tisa-Dniester space. Proceedings of Saharna Summer Colloquium (Saharna, July 13th-16th, 2017), Cluj-Napoca, 21-43.
  • Băț M., Zanoci A., Cojocari E. (2019): Tezaurul de piese de podoabă de la Mateuţi: noi date şi interpretări. In: (Eds. A. Zanoci, M. Băţ) Contribuţii la preistoria şi istoria antică a spaţiului carpato-danubiano-pontic: In honorem professoris Ion Niculiţă natalia sua octogesima celebrantis (Chişinău 2019), 297-322.
  • Băț M., Simalcsik A, Zanoci A. (2019): A place of Life and Death. Burials and human bone finds in the Iron Age settlement at Saharna Mare / ”Dealul Mănăstirii”: archaeological data and anthropological analysis, Plural. History-Culture-Society, vol. VII, no. 2, 11-42.